Technische gids

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Technische gids

Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.

Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd en het verkennen een valhelm te dragen! De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de wedstrijdcommissarissen worden bestraft.
Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer. Inrijden/verkennen parcours NIET tijdens de wedstrijden. Alle wedstrijden geschieden volgens KNWU / UCI reglement. Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en / of organisatie.

Voor de Technische Gids van de Zwiep Scott 2024 klikt u op deze link

Share our website